ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 

การอนุรักษ์ป่าไม้สามารถกระทำได้ดังนี้ (ราตรี ภารา, 2540 )

 การกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ มีอยู่ 20 ข้อที่สำคัญ คือ การกำหนดให้

 มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ เป็นการกำหนดแนวทางการจัดการและ การพัฒนา

 ป่าไม้ในระยะยาว

ด.ช.จ๋ามเมิง ติยะ , ด.ช.อัจฉริยากร สุคำ
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Email:achaiyakorn@gmail.com