ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็ปของเด็กชาย เขมรินทร์ ทิพย์กนก เรื่องอาณาจักรเชียงราย
หน้าหลัก

 

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ห่างจากอำเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดำรงชีวิต ที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทย
เป็นการแสดงนิทรรศการพร้อมสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆของฝิ่นแบบคล้ายจริง ใช้เวลาชมเรื่องราวต่างๆ
ในหอฝิ่นประมาณ 2-3 ชั่วโมง เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 200 บาท ชาวต่างชาติ 300 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าชมฟรี 12-18 ปี 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาทดอยตุง
ดอยแม่สะลอง
หอฝื่น
ภูชี้ฟ้า
สามเหลี่ยมทองคำ
วัดร่องขุ่น
รวมรูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กชายเขมรินทร์   ทิพย์กนก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 1