สร้างข้อความจากรูปภาพ

1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ

2. คลิกเม้าส์ขวาตรงเครื่องมือพิมพ์อักษร เลือก  Horizontal Type Mask Tool (ตรงบรรทัดที่ 3)

3. เลือกขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่พอสมควร แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป

4. ป้ายคลุมตัวอักษร เลือกรูปแบบอักษร

  

5. เอาเม้าส์คลิกมุมตรงที่คลุมดำไว้ เพื่อย้ายจุดที่ต้องการให้ัอักษรปรากฏภาพส่วนใด

6. คลิกเครื่องหมาย ถูก    

      

7. กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+Shift+I หรือเลือกเมนู Select - Inverse

  

8. กดแป้นคีย์บอร์ดตรงปุ่ม Delete

9. กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl + D เพื่อยกเลิกการ Select