แบบทดสอบก่อนเรียน
การเข้าสู่โปรแกรม
ขั้นทำพื้นหลัง
สรุป 5 ขั้นตอนง่าย ๆ
แบบทดสอบหลังเรียน

โปรแกรม Swishmax เป็นโปรแกรมที่สร้างอักษรเคลื่อนไหวได้ดี สามารถทำชื่อของเว็บไซต์หรือแบนเนอร์ ของเว็บ ซึ่งทำแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เหมือนโปรแกรม Flash แต่สามารถ Export File ออกมาเป็น swf และ avi ซึ่งถ้าหากอยากจะแปลงเป็นไฟล์ Gif  ก็สามารถนำเอา avi มาที่ import video ที่โปรแกรม camtasia studio 2 แล้ว Produce video as.. ให้เป็นไฟล์ Gif  การเข้าสู่โปรแกรม ดังนี้

1. คลิกที่  >  >  >

start 
หรือดับเบิ้ลคลิกที่ icon   ที่ desktop

2. เข้าสู่หน้าต่างแรกก่อนเข้าสู่โปรแกรม มีคำถามว่า What do you want to do? >คลิกที่ Start a  new empty movie
 

3 ก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรม Swishmax ที่ Title bar มีคำว่า movie 1 - Swishmax.

download Swishtmax>>>>>