แก้ปัญหาภาพถ่ายย้อนแสง

1. เปิดไฟล์ภาพที่ถ่ายย้อนแสง

    

2. คลิกเมนู Image - Adjustments - Color Balance

3. คลิก ปุ่ม Hilights , เอาปุ่ม Preserve Luminosity ออก แล้วลากปุ่ม Cyan ไปทางขวามือ ไปทาง Red พร้อมสังเกตดูภาพด้วย และ ลากปุ่ม Magenta และ Yellow ไปทางขวามือด้วยเช่นกัน พร้อมกับสังเกตดูภาพพร้อมกันไปด้วยว่าภาพเปลี่ยนไปดีขึ้นหรือไม่ ถ้ามากไปก็ลากกลับคืนมาให้พอดี

4. คลิก เมนู Adjustmets - Brights/Contact.. สังเกตดูว่าลากปุ่มแล้วภาพที่เปลี่ยนไปดีขึ้นก็คลิก OK

5. ภาพที่ได้