วิธีทำให้หน้านวลขึ้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ

2. คลิกปุ่ม Magic Wand Tool หรือกดปุ่มคีย์บอร์ด W

3. คลิกไปตามใบหน้าส่วนที่ต้องการให้หน้านวลขึ้น

4. คลิกเมนู Filter - Blur - Gaussian Blur

5. ลากปุ่ม ให้ความเบลอพอดี อย่าให้มากจนหลอกตา

6. คลิกเมนู Selec - Feather ให้ Feather Radius = 2 pixels คลิก OK

7. กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl + D  คลิกปุ่ม Blur Tool   หรือกดคีย์บอร์ด R ถูตามขอบส่วนต่างที่ไม่ได้ทำ Select ไว้