การพิมพ์ตัวหนังสือลวดลายสวย ๆ หลากรูปแบบ

1. เปิดภาพที่ต้องการพิมพ์อักษรลงบนภาพ

2. คลิกเครื่องมือ  Horizonltal type  หรือกดปุ่มคีย์บอร์ดตัว T

3. คลิกเม้าส์เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร หรือพิมพ์ขนาดแล้ว enter  เลือกแบบอักษรที่ด้านบน
     แล้วคลิกพิมพ์ตัวอักษรลงบนภาพ

4. คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม move tool หรือกดคีย์บอร์ดตัว V  

5. คลิกเมนู windows เลือก styles

6. ที่พาเลท styles คลิกเลือกปุ่มที่เป็นรูปแบบทำให้ ตัวอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ

 

7. ถ้าไม่พอใจรูปแบบที่ต้องการก็ให้คลิกปุ่มที่ีอยู่ในพาเลท styles จนพอใจ