Size

 

Home 
Feather 
Soft 
Web Photo 
Background 
Frame 
Size 
  

คลิกเื่พื่อทดสอบก่อนเรียน

ทำภาพนักเรียนตามขนาดรูปเท่ากันทุกภาพ

ข้อมูลนักเรียน (OBEC SMIS)

1. เปิดภาพนักเรียนขึ้นมา หนึ่งภาพ

2. ตีกรอบภาพนักเรียน คลิกเมนู image     เลือก crop กำหนดความกว้าง 96 pixel ความสูงจะปรับอัตโนมัติ  

   

3. จากนั้น กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+A, คลิกเมนู edit เลือก copy

    คลิกเมนู file, new  แล้วกำหนดขนาด กว้าง 96 pixel สูง 115 pixel

4. กดปุ่ม Ctrl+V หรือ คลิกเมนู edit , paste

5. กดปุ่ม Ctrl+T   คลิกเม้าส์ที่มุมกรอบพร้อมกด Shift แล้วดึงภาพให้ใหล่นักเรียนติดขอบไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter

6. คลิกเมนู layer , เลือก Flatten imege

7. คลิกเมนู file เลือก seve for web เพื่อกำหนดไฟล์ภาพให้ขนาดลดลง

8. เลือก format file = JPG และ Medium

คลิกเื่พื่อทดสอบหลังเรียน

 


Banmaesa School Maerim District Chianmai.

thongjak@yahoo.com