เรียนรู้เรื่อง Camtasia

"การจับภาพโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio 2" 


แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับCamtasia Studio2
ก่อนการบันทึกเสียง
การเริ่มจับภาพ
การบันทึกไฟล์
การปรับแต่งเสียงภายหลัง
การทำ ไฟล์ gif, swf
ทำแผ่นAutorun/แผ่นCAI
ทำแผ่น Autorun ตอนที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน

 

Camtasia Studio 2  เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย  มีความสามารถในการจับภาพ การประยุกต์ใช้สร้างงานได้หลายหลาก  ซึ่งเราสามารถศึกษาโปรแกรม computer ที่เข้าใจได้ยาก ให้ง่ายขึ้น หากเราไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้อีกหลายรอบ ซึ่งอาจใช้วิธีนี้โดยยกตัวอย่างเช่น ให้ผู้มีเข้าใจเรื่องโปรแกรม flash เป็นอย่างดี อธิบายบางตอนเช่น การทำข้อสอบ, การทำ slide เป็นต้น ส่วนประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ก็มี ดังนี้
1. สร้างงานนำเสนอจากโปรแกรม Power point
2. สร้างงาน Course ware ทำ E-learning
3. สร้างงานนำเสนอ จากไฟล์ avi,  swf., html
ขั้นตอนในการเข้าสู่โปรแกรม
1. start> Programs> Camtasia Studio2
เข้าสู่โปรแกรม

2. ส่วนวิธีศึกษาจาก ตัว Help  ก็เหมือนโปรแกรมทั่ว ๆ ไป คือ เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Camtasia Sudio แล้วให้ กด F1 จะมีคำบรรยายการใช้โปรแกรมประกอบรูปภาพ แต่จะเป็นภาษาอังกฤษ  โดยจะมี Title ตรงหน้าต่าง Help ว่า Welcome to Camtasia Studio Online Help

(สามารถทดลองใช้งานได้ 30 วัน ที่ www.techsmith.com/products/studio  โดยเลือกดาวโหลดแบบ Download Trail    ขนาดไฟล์  25.9 M.B.)