สร้างขนาด
หารูปมาวางBackground
การพิมพ์อักษร

     การทำ banner เพื่อเป็นทำชื่อเว็บ ในขั้นแรกต้องกำหนดขนาดก่อน  ส่วนมากความกว้างไม่เกิน 800 pixels เพราะจอคอมพิวเตอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ยังใช้ขนาด 800 x 600 pixel ดังนั้นจึงกำหนดความกว้างไว้ที่ประมาณไม่เกิน 800 pixels   ส่วนความสูงแล้วแต่ถ้าข้อความไม่มากนัก หรือรูปภาพส่วนหัวของเว็บไม่มากนัก ก็ประมาณ 100  pixels  เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เสร็จแล้วกำหนดที่  File > News
 
 ในที่นี้จะกำหนดที่ ความกว้าง  780 pixels  และส่วนสูง 100 pixels แล้วคลิก OK
 
 ก็จะได้พื้นสำหรับวางภาพขนาดความกว้าง 780 pixels  ความสูง 100 pixels