คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน

การใส่ขอบขาวสี่ด้านและเงา  

1. เปิดภาพขึ้นมา

2. กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+A,  Ctrl+X

3. เมนู Image เลือก Canvas Size

4. เช็ค ถูกตรงบล็อก  Relative

5. กำหนด Width  = 10 pixels,  Hight  = 10 pixels จะทำให้ขอบขาวสี่ด้านกว้างและสูงขึ้น ด้านละ 10 pixels

6. กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+V  จะทำให้รูปมีขอบขาวสี่ด้านขึ้นมา

7. คลิกที่เมนู Layer เลือก Fleeten Image

8.  กดปุ่ม Ctrl+A, Ctrl+x

9. เลือกเมนู Image เลือก Canvas Size

10. ตรง Canvas Size ให้คลิกที่ปุ่ม ซ้ายบนสุดของ Anchor

11. กำหนด Width  = 10 pixels,  Hight  = 10 pixels จะทำให้ขอบขาวสี่ด้านกว้างและสูงขึ้น ด้านละ 10 pixels

12. กดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+V

13. คลิกปุ่ม add a layer style เลือก Drop Shadrow

14. กำหนด angle 120,  Distanc = 10 px, Spread = 11%, Size = 10 px แล้วคลิก OK

15. คลิกที่เมนู Layer เลือก Fleeten Image

16. คลิกที่เมนู Image เลือก Trim..แล้วคลิก OK.

17. เสร็จแล้วคลิกที่เมนู File เลือก Save As ตั้งชื่อไฟล์ เป็น Format = *.JPG

คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน[Home][Feather][Soft][Web Photo][Background][Frame][Size][White Frrame]

------------------------------------------------------------------------------------------------

Banmaesa School Maerim District Chianmai.