สร้างภาพ Effect จากพาเลท Action

1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ

2. คลิกเมนู  Window เลือก Action

3. คลิืกปุ่ม    ที่อยู่ด้านบนขวาถัดลงมาจากปุ่มปิดของพาเลท Action เลือก

4. พาเลท Image Effects  เลือก Effect ต่าง ๆ จากนั้นคลิกปุ่ม ที่ด้านล่าง พาเลท
    เพื่อให้ภาพ Effect ทำงาน หากไม่พอใจภาพที่ได้ก็สามารถคลิกเมนู File - Revert

5. ภาพ Effect ที่ได้

      แบบ Blizzard

     แบบ Soft Edge Grow

    แบบ Colorful Center

                      ฯลฯ