การตกแต่งภาพที่ใบหน้ามีริ้วรอย

คลิกทำข้อสอบก่อนเรียน

1. เปิดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพ อาจเป็นภาพที่เสียหายหรือภาพใบหน้ามีสิวก็ได้

2. ใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool กดคีย์บอร์ด S หรือ Healing Brush Tool  (กดคีย์บอร์ด J)

3. กด Alt + คลิกส่วนบริเวณใบหน้าที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดสิว หรือภาพที่เกิดเสียหาย ดังตัวอย่าง

4. จากนั้นคลิกบริเวณที่เกิดสิว ตัวเครื่องมือ Healing Brush ก็จะคัดลอกวางทับไปที่บริเวณเกิดสิวแทน ทำเช่นนี้ทั่วบริเวณใบหน้าหรือส่วนที่ต้องการตกแต่ง

5. จากนั้นใช้เครื่องมือ Blur Tool หรือ กด R ค่อยถูบริเวณขอบส่วนที่เราคลิกเครื่องมือ Healing Brush ทับกับส่วนที่เราตกแต่งใหม่ ให้กลมกลืนกัน


คลิกทำข้อสอบหลังเรียน