วิธีทำภาพ Gif animation บน Web


คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน

1. สร้าง Folder เพื่อคัดเลือกภาพเก็บรูปภาพที่ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว  โดยคลิกเม้าส์ขวา เลือก New, Folder

2. ตั้งชื่อ Folder ในที่สมมุติว่า Salak

3. คัดเลือกภาพเพื่อจะทำภาพ ในที่นี้ Copy มาวาง 6 ภาพ

7. เข้าสู่โปรแกรม Adobe ImageReady 7.0 หรือเข้าที่โปรแกรม Photoshop ก็ได้แต่ต้องคลิกที่เครื่องมือ    หรือกดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl + Shift + M

8. คลิกที่เมนู File,  Import,   Folder as Frames...

9. เลือก Folder ที่เราเลือกภาพไว้ (salak) คลิก OK  โปรแกรมจะนำภาพมาเรียงไว้ตามลำดับ

10. คลิกปุ่มตั้งเวลาของแต่ละสไลด์,  หรือเลือกที่เราตั้งเวลาเองในที่นี้ เลือก Other แล้วพิมพ์เวลาที่ช่อง Set Delay = 3 วินาที(หรืออาจมากกว่านี้)

           

11. กำหนด size คลิกที่เมนู Image , Size ในที่เลือกภาพความกว้างขนาด 120 ความสูงจะเป็นอัตโนมัติ

    

12. การบันทึก คลิก File, Save Optimized as....

         
คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน