Filter หรือ การทำ Special Effect ใน Photoshop ทำให้ภาพมีสีสรร เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดในการสร้างงานที่แสนง่ายแต่ให้ผลลัพธ์เกินคาด

มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

1. Artistic  คือ  กลุ่มของ Filter  ที่จะเปลี่ยนภาพถ่าย ให้เป็นงานเขียนด้วยสีแบบต่าง ๆ
2. ฺBlur  เป็น Filter ที่จะทำให้ภาพถ่ายเบลอ  มีให้เลือก 6 แบบ
3. Brush Strokes คือ Filter ที่จะเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นรุปวาด
4. Distort คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับดัดแปลงรูปทรงของภาพถ่าย
5. Noise คือ Filter กลุ่มนี้จะใส่จุดที่เรียกว่า Noises ลงไปในรูปภาพ
6. Pixelate เป็น Filter กลุ่มที่จะทำงานกับพิกเซลของรูปภาพ เช่น เปลี่ยนภาพที่คมชัดไม่มีพิกเซลแบบเหลี่ยม ๆ
7.Render กลุ่มนี้ใช้สำหรับสร้างเมฆหมอก และยังช่วยตกแต่งแสงให้รูปภาพอีกด้วย
8. Sharpen ช่วยในการตกแต่งปรับความคมชัดของภาพ
9. Sketch เปลี่ยนรูปถ่ายเป็นภาพวาด
10. Stylize กลุ่มนี้เปลี่ยนภาพเป็นงานศิลปะ
11. Texture ใส่พื้นผิวที่มีลักษณะแปลก ๆ ให้รูปภาพ เช่น เปลี่ยนภาพให้มีลายกระเบื้องโมเสก
12. Other เฉพาะสำหรับการปรับค่าต่าง ๆ ของรูปภาพ เช่น ปรับความเบลอ ปรับความแตกต่าง หรือปรับตำแหน่ง
13. การใส่ฟิลเตอร์ให้กับอักษร  ต้องทำเลเยอร์อักษรให้เป็น Object ก่อน ทำให้อักษรลักษณะแปลก ๆ