ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2554
>
กิจกรรมงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2554  14 / มี.ค. / 2555
>
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เด็กชายภาณุพงค์  บุญทา ชนะ เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555  14 / มี.ค. / 2555
>
คณะนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2555   29/ ก.พ. / 2555
>
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอแม่ริม  ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสประจำปีการศึกษา 2554  2 / มี.ค. / 2555
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อมานิตย์  ก้อนแก้ว บิดาของคุณครูมารีย์   ประเสริฐทรัพย์   27 / ก.พ. / 2555
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูจิราภรณ์  เดชนาเกร็ด  ที่ได้ไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   23 / ก.พ. / 2555
>
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ริม จัดเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   17 / ก.พ. / 2555
>
งานฉลองสมโภช(ปอยหลวง) "พระธาตุประดิษฐ์เจดีย์ศรีล้านนา"  วัดกุมภประดิษฐ์   12 / ก.พ. / 2555
>
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น  10 / ก.พ. / 2555
>
หอดูดาวสิรินธร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดดูดาวสัญจร  8 / ก.พ. / 2555
>
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่สา ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2555  1 / ก.พ. / 2555
>
การแข่งขันกรีฑานักเรียน "แม่ริมเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2554 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    ภาพชุด 2      ภาพชุด 3  27 / ม.ค. / 2555   
>
คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ชมละครเรืองนิทานเวตาลจากคณะละครคนทำคนดู  25 / ม.ค. / 2555
>
ดาวโหลด หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สา  ส่วนปก  19 / ม.ค. / 2555
>
คณะผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ร่วมงานวันครูประจำปี 2555 ณ โรงเรียนบ้านริมใต้  16 / ม.ค. / 2555
>
นักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ   14 / ม.ค. / 2555 
>
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา อ่านสารและคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ของ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  13 / ม.ค. / 2555
>
วันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่สาครบรอบ 90 ปี   งานปีใหม่ 2555  11 / ม.ค. / 2555
>
งานเลี้ยงต้อนรับครูคนใหม่ คือคุณครูสุนทร  แสนชัยและงานเลี้ยงอำลาครูเก่าคือครูจิราภรณ์  เดชนาเกล็ด  และเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555   10 / ม.ค. / 2555 
>
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ได้ประกาศว่าโรงเรียนบ้านแม่สา ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555  
>
สภาวัฒนธรรมฯ, องค์กรส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนบ้านแม่สา จัดให้มีการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2555  ณ โรงเรียนบ้านแม่สา
>
ผู้สนใจสะสมงานศิลปะ เพื่อการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เชิญมาซื้อไว้เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่
>
ประมวลภาพมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 2554 (ราชพฤกษ์ 2011)  22 / ธ.ค. / 2554
>
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่   21 / ธ.ค. / 2554
>
เยาวชนคริสต์เตียนชาวสิงคโปร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ และมอบของขวัญเนื่องในโอกาศคริสต์มาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา  19 / ธ.ค. / 2554
>
การแข่งขันทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์ ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ ณ จังหวัดพิจิตร   16 / ธ.ค. / 2554
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร   15 / ธ.ค. / 2554
>
สืบสานประเพณีของดีแม่ริม ในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554    9 / ธ.ค. / 2554
>
คณะศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ประเมินกิจกรรมโรงเรียนในฝันของโรงเรียนบ้านแม่สา  8 / ธ.ค. / 2554
>
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554    7 / ธ.ค. / 2554
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานปอยหลวงวัดสว่างบรรเทิง ฉลองศาลาบำเพ็ญกุศลวัดสว่างบรรเทิง   5 / ธ.ค. / 2554
>
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมจากพระสงฆ์และร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   2 / ธ.ค. / 2554
>
กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา  30 / พ.ย. / 2554
>
คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา พร้อมคณะครู ได้นำเสนอกิจกรรม BBL ณ โรงเรียนบ้านริมใต้   25 / พ.ย. / 2554
>
การอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro/DESKTOP ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่สา  25 / พ.ย. / 2554
>
การจัดกิจกรรม โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้แนวคิดฐานปัญญา (Brain-Based Learning : BBL.)   23 / พ.ย. / 2554
>
ทัศนศึกษาแม่ฮ่องสอน : ผ่านออบหลวง. ป่าสนบ่อแก้ว. วนอุทยานทุ่งบัวตอง, พระธาตุดอยกองมู, ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน, ทะเลหมอก, ชุมชนจีนยูนาน หมู่บ้านสันติชล, สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย   23 / พ.ย. / 2554
>
โครงการเข้าค่ายวิชาการเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   17 / พ.ย. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สา มอบทุนการศึกษานักเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยจาก ชมรมธนาคารฯ เป็นเงิน 5,000 บาท แก่ เด็กหญิงวันวิสา ชอบเสียง  และในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์   16 / พ.ย. / 2554
>
การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2  ณ โรงเรียนบ้านแม่สา  15 / พ.ย. / 2554
>
การแข่งขันทักษะวิชาการ (ด้านคอมพิวเตอร์)ของสพป.ชม.เขต 2  วิชาคอมพิวเตอร์  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   14 / พ.ย. / 2554 
>
การสืบสานประเพณียี่เป็ง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานลอยกระทงขึ้น โดยมีการประกวดกระทงใหญ่,นางนพมาศ, หนูน้อยนพมาศ และงานแสดงดนตรี ฯลฯ   9 / พ.ย. / 2554
>
คุณยายพิสมัย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านแม่สา ด้วยการสอนรำดาบ  9 / พ.ย. / 2554
>
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2554   12 / ต.ค. / 2554
>
คณะกรรมการประเมินโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศน์ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา   10 / ต.ค. / 2554
>
กิจกรรมดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   3 / ต.ค. / 2554
>
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม จัดงานมุทิตาคารวะแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ   30 / ก.ย. / 2554
>
คณะกรรมการติดตามและประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 เพื่อมาดูความพร้อมและให้คำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา   23 / ก.ย. / 2554
>
กิจกรรม Open Class ประจำปี 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open Class    22 / ก.ย. / 2554
>
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านแม่สาเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    21 / ก.ย. / 2554 
>
คณะครูในอำเภอแม่ริม เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   17 / ก.ย. / 2554
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบคิดวิเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   16 / ก.ย. / 2554
>
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 10,000 คน ทัศนศึกษาสวนสัตว์กลางคืน  วันที่ 12 กันยายน 2554   12 / ก.ย. / 2554
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดประชุม EMIS :Education Mangement Information System   5 / ก.ย. / 2554 
>
การอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   1 / ก.ย. / 2554
>
ภาพการแข่งขันโครงงานคุณธรรมของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแม่ริม 3 โดยโรงเรียนบ้านแม่สาเข้าร่วมโครงงานที่ชื่อว่า "สุขาสะอาด พาจิตแจ่มใส"   29 / ส.ค. / 2554
>
อบรมระบบการจัดทำบัญชีรายชื่อการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาระดับสถานศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ    20 / ส.ค. / 2554 
>
โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมให้กำลังใจผู้สูงวัย โดยมีคณะครูและนักเรียนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงวัยในชุมชน  18 / ส.ค. / 2554
>Symposium 2011   
18 / ส.ค. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สาเปิดการสอบราคาคุรุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ (Open Approach) ประจำปี 2554  17 / ส.ค. / 2554
>
เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอนแก้วได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (CC TYPE 3 )    16 / ส.ค. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประเมินต่าง ๆ   15 / ส.ค. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สาเปิดการสอบราคาคุรุภัณฑ์ห้องจัดการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   15 / ส.ค. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในว้นเฉลิมพระชนมพรรษา   12 / ส.ค. / 2554
>
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2554  12 / ส.ค. / 2554
>
คณะอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประจำปี 2554  10 / ส.ค. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเนื่องในโอกาสสัปดาห์เยี่ยมบ้านระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2554  
>
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำวันศุกร์แรกของเดือน   5 / ส.ค. / 2554 
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้ารับการอบรมการออกแบบสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่  
>
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ. ณ สพป.ชม. เขต 2  3 / ส.ค. / 2554
>
คณะครูคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่สาระดับประถมศึกษา ทัศนศึกษาอำเภอสันกำแพง ไปชมบ่อน้ำพุร้อน, ถ้ำเมืองออน, หมู่บ้านบ่อสร้าง  31 / ก.ค. / 2554
>
วันภาษาไทยแห่งชาติ   29 / ก.ค. / 2554
>
นักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์) ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   29 / ก.ค. / 2554
>
makro เปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 3 ณ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้สถานศึกษา   27 / ก.ค. / 2554
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันไปเยี่ยมไข้ประธานชมรมผู้่ปกครองโรงเรียนบ้านแม่สา  15 / ก.ค. / 2554
>
คณะครู-นักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ อาทิเช่น วัดสว่างบรรเทิง, วัดแม่สาหลวง,วัดสมเด็จดอยน้อย  14 / ก.ค. / 2554 
>
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่สา เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
>
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานทำบุุุญบ้านใหม่ คุณครูอนงค์พร  อนุตรวิรามกุล   9 / ก.ค. / 2554
>
การอบรมยกระดับวิชาการโรงเรียนดีระดับอำเภอ หลักสูตรระบบเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา(Social Network for Education)  1 / ก.ค. / 2554
>
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันที่ได้รับพระราชทานกิจการลุกเสือไทย   1 / ก.ค. / 2554
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมงาน โครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย ลูกเสืออาสา กกต.  27 / มิ.ย. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สาจัด 3 กิจกรรมใน 1 วัน : วันต่อต้านยากเสพติดโลกม, กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ, วันสุนทรภู่   24 / มิ.ย. / 2554
>
โครงการลดรอยเท้าทางนิเวศน์ในโรงเรียน   21 / มิ.ย. / 2554
>
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมประจำปี 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  14 / มิ.ย. / 2554
>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง   12 / มิ.ย. / 2554
>
วิทยากรพิเศษวิชาภาษาอังกฤษได้รับความอนุเคราะห์จากครูแอนดี้(ณัฐนนท์  พิมพ์พิพัฒน์)   10 / มิ.ย. / 2554
>
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   10 / มิ.ย. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี  2554  เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาการ  9 / มิ.ย. / 2554
>
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศุกร์แรกของเดือนมิถุนายน 2554   3 / มิ.ย. / 2554
>
คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชม. 2 นายสมพร เจนจัด และคณะศึกษานิเทศออกประเมินภายในสถานศึกษา  2 / มิ.ย. / 2554
>
กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิดโดยมีประธานในพิธีคือรองผู้อำนวยการไพศาล  เขื่อนเพชร เป็นผุ้เปิดพิธี   30 / พ.ค. / 2554
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Day Camp   27 / พ.ค. / 2554
>
ตัวแทนครู สพป.ชม.เขต 2 ประชุมปฏิบัติการทำเว็บเขต ของกลุ่มนโยบายและแผน ณ บ้านสวนเรือนฝัน   23 / พ.ค. / 2554
>
การทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นประจำทุกเดือน..   20 / พ.ค. / 2554
>
ประชุมใหญ่สามัญสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม (สคบ.มร.) ประจำปี 2553 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกล้วยไม้ฯ   12 / พ.ค. / 2554
>
คุณครูมารีย์  ประเสริฐทรัพย์ ได้มอบรางวัลการทำความดีให้แก่เด็กชายพงศ์ดนัย  ใจบุญ  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เก็บนาฬิกาของคุณครูมารีย์ ประเสริฐทรัพย์ ซึ่งได้ทำหายและนำส่งคืน  11 / พ.ค. / 2554
>
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ประจำปีการศึกษา 2554   11 / พ.ค. / 2554
>
คณะครูในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย   ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2254
>
การฝึกอบรมถ่ายภาพ ของ ohophoto.com จุดประสงค์เพื่อถ่ายภาพให้คุ้มกับราคากล้อง   23 / เม.ย. / 2554
>
โรงเรียนบ้านแม่สามอบเงินเรียน 15 ฟรี ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อชำระค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ    21 / เม.ย. / 2554
>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา   20 / เม.ย. / 2554
>
คณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร(EMIS) ประชุม ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2    11 / เม.ย. / 2554
>
คณะครูเชียงใหม่-ลำพูนทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี-ปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2554   9 / เม.ย. / 2554

< ปี 54 - 55, ปี 53 , ปี 52>