ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ยินดีตอนรับ

Facebook ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา (หรือค้นหา " ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ")

 กิจกรรมเล่มโปรดของฉัน ( โดยจะเล่าว่านักเรียนอ่านเล่มไหนสนุก/วิจารณ์หนังสือ )

 

ครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

นางสายใจ  โพดกาลง

นางสายใจ  โพดกาลง
ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ศษ.ม.ประถมศึกษา
ครูพิเศษ ภาษาไทย, บรรณารักษ์
Email : kru_saijai@hotmail.com

รายชื่อนักเรียนบรรณารักษ์น้อย <<คลิก