ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ยินดีตอนรับ

หนังสือดีน่าสนใจ

หมวด 900

 

เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณ

จุดเด่น : 1.สี่สีสันสดใสตลอดเล่ม ภาพน่ารัก 
2.อ่านสนุก เพลิดเพลิน แฝงมุกตลกขบขันเฮฮา 
             3.ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น ทำไมภูเขาไฟจึงระเบิด จักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร “ปมเอดิปัส”ของเด็กผู้ชายคืออะไร เสียงสะท้อนมาจากไหน น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไร ทำไมคนแอฟริกาจึง

 

 

สงครามเย็น

เมื่อโลกทั้งโลกถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้วชัดเจน จากประเทศมหาอำนาจที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในเวลานั้น
นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาผู้นำฝ่ายประชาธิประไตย และสหภาพโซเวียตผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่าง
ก็ต้องการที่จะขายอิทธิพลของตนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการแข่งขันกันสร้างอำนาจ จนนำไปสู่การเกิดสงคราม
ที่เรียกว่า สงครามเย็นในที่สุด สงครามเย็นเป็นสงครามแห่งการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของประเทศ
มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และ สหภาพโซเวียต ซึ่งไม่มีการทำสงครามกันโดยตรงแต่เป็นการคานอำนาจกัน
จนนำมาซึ่งความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศของโลก

รายชื่อหมวดหนังสือ 900

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือหมวด 900ที่ลงทะเบียนไว้