ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ยินดีตอนรับ

หนังสือดีน่าสนใจ

หมวด 400

ภาษาไทย

 

ศึกษาภาษิต  หนังสืออันควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของตน 

ศึกษาภาษิต คือบทนิพนธ์ที่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นิพนธ์ขึ้นเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษาในช่วง พ.ศ.2497-2498 เป็นการนำชั้นเชิงทาวรรณศิลป์มาถ่ายทอดผ่านคำประพันธ์อันไพเราะด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู มีเนื้อหาสาระเป็นคติสอนใจ ให้ถือเป็นแบบอย่างประพฤติปฏิบัติตาม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่วงการศึกษาไทย

รายชื่อหมวดหนังสือ 400

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือหมวด 400 ที่ลงทะเบียนไว้