ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สา ยินดีตอนรับ

หนังสือน่าสนใจ

หมวด 200  

 

พบกับเรื่องราวของเณรพยอมจอมยุ่ง ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีสวยงาม เด็กอ่านได้ 
ผู้ใหญ่อ่านดี สนุกสนาน ชวนติดตามทั้งเล่ม 
นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกข้อคิดเตือนใจให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ...

รวม4 ตอนจบในเล่ม ดังนี้
ตอน 1 บุญหล่นทับ รับเป็นล้าน!! 
ตอน 2 หน้าไม่ให้ แต่ใจร้าก!! 
ตอน 3 อย่าขยับ ถูกจับแล้ว!! 
ตอน 4 ไม่หล่อแต่จน ครับพี่น้อง!!

รายชื่อหมวดหนังสือ 200

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือหมวด 200 ที่ลงทะเบียนไว้