เสียงเพลงธรรมะ

ดาวโหลดเพลงธรรมะ

01 เพลงชุมนุมเทวดา.mp3

02 เพลงไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี.mp3

03 เพลงไหว้พระเจ้า 10 ชาติ .mp3

04 เพลงสวดนพเคราะห์รับราหู.mp3

05 เพลงคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ.mp3

06 เพลงคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ.mp3

07 เพลงคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ.mp3

08 เพลงนะโมตัสสะแปล.mp3

09 เพลงคาถาชินบัญชร.mp3

10 เพลงมงคลจักรวาล 8 ทิศ.mp3

11 เพลงคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ.mp3

12 เพลงไหว้พระเจ้า 10 ชาติ.mp3

13 เพลงบารมี 30 ทิศ.mp3

14 เพลงพาหุง.mp3

15 เพลงบูชาพระรัตนตรัย.mp3

16 เพลงนิพพาน.mp3

17 เพลงเพ็ญวันวิสาขะ.mp3

18 เพลงเกศาผมหงอก.mp3

19 เพลงมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไม.mp3

20 เพลงอัฎฐิ อิมัสมิงกาเย.mp3

21 เพลงโอวาทธรรมท่านพุทธทาส.mp3

22 เพลงบทพิจารณาสังขาร.mp3

23 เพลงบทปัจฉิมโอวาท.mp3

24 เพลงอนุโมทนานุกถา (ภะวะตุสัพ).mp3

25 เพลงบทสรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ.mp3

26 เพลงคาถาชินบัญชร.mp3

27 เพลงคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ.mp3

28 เพลงบารมี 30 ทิศ.mp3

29 เพลงอนุโมทนาคาถา.mp3

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.