แม่สาดาวโหลด

ดาวโหลดไฟล์>>>

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่สา
-โลโก้โรงเรียนบ้านแม่สา(png)
- โลโก้สภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านแม่สา
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแม่สา (pdf)
หลักสูตรโรงเรียนบ้านแม่สา (doc)
- แผ่เมตตาคำเมืองและวันทาหลวง โดยพ่อหนานใจ
- แผ่เมตตาแบบพื้นเมือง
-สมาธิ (หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ)
-เพลงธรรมะ
- วิชากับชีวิต
- แบบฟอร์มต่าง ๆ
- แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
- แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร
- สมุนไพร-ผักพื้นบ้าน
- แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ 2557
- บัญชีใช้จ่ายงบประมาณ 2557
- รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
- ดาวโหลดเครื่องแบบชุดข้าราชการ-ทั่วไป
ภาพบุคลากรปี 2557
- ดาวโหลดเพลงมาร์ชบรรเลงและขับร้อง 2 เพลง
- แผ่นพับโรงเรียนบ้านแม่ส่า
- แผ่นพับโรงเรียนบ้านแม่สา pdf
ดาวโหลดข้อสอบ
- ดาวโหลดข้อสอบการอ่านระดับประถมศึกษา
- ดาวโหลดข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559
- ดาวโหลดภาพบุคลากรปี 2559
-

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.