ไม่มีหมวดหมู่

ตักบาตร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันจัดกิจกรรมการตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

IMG_25610228_090041

ชมภาพทั้งหมด>>>>

About จิรายุ ต้อตานา

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.