ไม่มีหมวดหมู่

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่วัดสว่างบันเทิง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสว่างบันเทิง

วัด_180101_0014

ชมภาพทั้งหมด>>>>

About จิรายุ ต้อตานา

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.