ไม่มีหมวดหมู่

ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560

22406003_1711535328859598_8043577087708297801_n

ชมภาพทั้งหมด>>>>

About จิรายุ ต้อตานา

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.