ข่าวกิจกรรม

ค่ายพิชิตฟันผุและภาวะโภชนาการ

4/6/2560 โรงเรียนบ้านแม่สาและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดค่ายอบรมพิชิตฟันผุและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันรักษาฟันและภาวะโภชนาการ

tooth

ชมภาพทั้งหมด>>>

About ชลกนก สารศรี

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.