การอบรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อเนื่อง(SQIP) รัพย์ครูเชียงใหม่

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อเนื่อง(SQIP) วันที่ 5 พพฤษภาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

sqip

ชมภาพทั้งหมด>>>>

About ชลกนก สารศรี

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.