ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, รับสมัครงาน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลง มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นางสาวทรงศรี จันทร์ตา

2. นางสาวเพ็ญนภา บุญช่วย

3. นายราชวัตร์ แสงศรีจันทร์

ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อลาดับที่ 1 ตามประกาศนี้ได้มารายงานตัว และนำหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

teacher2

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก>>>

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.