ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

0/08/2558.ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง..http://www.cme2.go.th/autooffice/bookprocure/F1k95DAvi41724MonAug2015.pdf

cancel

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.