การอบรม

อบรมโรงเรียนในฝัน

8/8/2558 ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีประจำตำบล ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของ สพป.ชม.เขต 2, 4, 5 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…..

labschool

ชมภาพทั้งหมด>>>

About thongjak

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.