ไม่มีหมวดหมู่ Archive

 • ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่สา ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  งานสืบสานประเพณียี่เป็ง

  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่สา ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมการทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ตักบาตรร่วมใจบ้านแม่สา

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมการทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาทำการซักซ้อมการเปิดกองลูกเสียและการถวายราชสดุดี ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

  ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาทำการซักซ้อมการเปิดกองลูกเสียและการถวายราชสดุดี ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สานำโดยท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทาได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโครงการของภาคเรียนที่1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560   ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ประชุมสรุปโครงการ

  โรงเรียนบ้านแม่สานำโดยท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทาได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโครงการของภาคเรียนที่1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560   ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานกรีฑากีฬาสีเพื่อเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้แพ้   รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัย ตั่งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ชงโคเกมส์

  โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานกรีฑากีฬาสีเพื่อเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้แพ้   รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัย ตั่งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ตัวแทนคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบรมโกศ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ส่งมอบดอกไม้จันทน์

  ตัวแทนคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบรมโกศ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานมุทิตาจิต การอำลาชีวิตราชการครูศิริรัตน์ ดอกจันทร์ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและครูเก่ามาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่สา วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  งานเกษียณคุณครูศิริรัตน์ ดอกจันทร์

  โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานมุทิตาจิต การอำลาชีวิตราชการครูศิริรัตน์ ดอกจันทร์ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและครูเก่ามาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่สา วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ขอเชิญท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนครู ศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณราชการของคุณครูศิริรัตน์ ดอกจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่สา     0

  มุทิตาจิต

  ขอเชิญท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนครู ศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณราชการของคุณครูศิริรัตน์ ดอกจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่สา    

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สา ได้ออกบูธโรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวแทน สพป.ชม.2 ใน โครงการ สพฐ.สัญจร โดยมี มล.ปริยพร ดิศกุล เลขา รมต.ศธ. มาเป็นประธาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 0

  โรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวแทน สพป.ชม.2

  โรงเรียนบ้านแม่สา ได้ออกบูธโรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวแทน สพป.ชม.2 ใน โครงการ สพฐ.สัญจร โดยมี มล.ปริยพร ดิศกุล เลขา รมต.ศธ. มาเป็นประธาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

  อ่านต่อ..