Posts by จิรายุ ต้อตานา

 • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันจัดกิจกรรมการตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ตักบาตร

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันจัดกิจกรรมการตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ภาพบรรยากาศงานวันครู ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  วันครู60

  ภาพบรรยากาศงานวันครู ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาระดับชั้นป.4-5และม.1-2 ระหว่างวันที่ 22-23 /ก.พ./61 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ลูกเสือ60

  เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาระดับชั้นป.4-5และม.1-2 ระหว่างวันที่ 22-23 /ก.พ./61 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสว่างบันเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่วัดสว่างบันเทิง

  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสว่างบันเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่สา ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  งานสืบสานประเพณียี่เป็ง

  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่สา ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมการทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ตักบาตรร่วมใจบ้านแม่สา

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมกันทำกิจกรรมตักบาตรเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมการทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาทำการซักซ้อมการเปิดกองลูกเสียและการถวายราชสดุดี ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

  ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านแม่สาทำการซักซ้อมการเปิดกองลูกเสียและการถวายราชสดุดี ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแมสานำโดยท่านผู้อำนวยการกวิท หมื่นทาได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในพระบรมโกศ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สานำโดยท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทาได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโครงการของภาคเรียนที่1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560   ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ประชุมสรุปโครงการ

  โรงเรียนบ้านแม่สานำโดยท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทาได้ทำการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและโครงการของภาคเรียนที่1 วันที่ 12-13 ตุลาคม 2560   ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..

 • โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานกรีฑากีฬาสีเพื่อเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้แพ้   รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัย ตั่งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>> 0

  ชงโคเกมส์

  โรงเรียนบ้านแม่สาได้จัดงานกรีฑากีฬาสีเพื่อเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้แพ้   รู้ชนะ  และรู้จักการให้อภัย ตั่งแต่วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>>

  อ่านต่อ..