• 18/09/2558 การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านแม่สา ประจำปี 2558 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 12/09/2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29-30 /08/2558 คณะครู สพป.ชม. เขต 2 เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม. เขต 2 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี จำนวน ๑๐ ชุด   ดาวโหลดไฟล์
  • 2/08/2558 โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมวันแม่แแห่งชาติ คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันอาเซียน   ชมภาพทั้งหมด
  • 0/08/2558.ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง..http://www.cme2.go.th/autooffice/bookprocure/F1k95DAvi41724MonAug2015.pdf
  • 06/08/2558 คณะกรรมการจาก สพป.ชม. เขต2 และศึกษานิเทศก์จาก กศน.เชีียงใหม่ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ชมภาพทั้งหมด