• 29/04/2559 จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2558 ได้กำหนดให้มีการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลง มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ […]
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น […]
  • ด้วยโรงเรียนบ้านแม่สา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมได้ขอลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจานวน 1 อัตรา 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการ […]
  • เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต และ ผอ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ได้กำชับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2559 จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กวดขัน ตรวจตรา ระมัดระวังเหตุฉุกเฉิน ทั้งอัคคีภัย วาตภัยจากพายุฤดูร้อน และโจรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีระบบที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ข้าราชการ แต่ละระดับได้ทันที หากเกิดเหตุ ให้รายงานตรงถึงผู้บังคับบัญชา […]
  • http://www.krooupdate.com/news/newid-1724.html สวก.แจ้งโรงเรียนประถมฯทุกแห่งดาวน์โหลด! แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559 (ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-04-07 เปิดอ่านแล้ว : 5241 ครั้ง) สวก.แจ้งโรงเรียนประถมฯทุกแห่งดาวน์โหลด! แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559 เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายให้ ดำเนินการเร่งด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน การคิดเลขในใจ นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]
  • 3/04/2559 โรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานกีฬาสมาพันธ์ตำบลแม่สาต้านยาเสพติด ปี 2559 ชมภาพ>>>