• การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 5/10/2559 งานมุทิตาจิตครูเกษ๊ยณอายุราชการจำนวน 3 คน คือ คือ คุณครูสุพรรณ รอบเมือง, ครูเพชรา วัฒนานิวัตและครูธงจักร อยรังสฤษฎ์กูล ชมภาพ>>>
  • เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ครูสุพรรณ รอบเมือง ครูธงจักร อยรังสฤษฏ์กูล ครูเพชรา วัฒนานิวัตร วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา เวลา 9.00 -12.00 น. พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 22-23 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าอบรมค่ายประสบการณ์ทำงานสภาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 21/09/2559 โรงเรียนบ้านแม่สารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 15/09/2559 สพป.ชม. เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบเกษียณอายุราชการปี 2559 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>