• 9 ธันวาคม 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และมีการแสดงรำกฤษฎาภินิหาร ของนักเรียนโรงเรียน่บ้านแม่สา.. ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 8 ธันวาคม 2557 นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชม. เขต 2 เปิดงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 27-28 พฤศจิกายน 2557 กีฬา-กรีฑาอำเภอแม่ริม ณ สนามกีฬาอินทนิล ม.แม่โจ้ ชมภาพทั้งหมด>>
  • โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก
  • 27 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการจาก สพป.ชม.6 ประเมินเด็กหญิงชนม์ชนก อรุณฤกษ์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 21 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา กำหนดจัดงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน โดยมี นายชนะ  แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ชมภาพชุดที่ 1 ชมภาพชุดที่ 2 ชมภาพชุดที่ 3
  • 12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2557 “ชงโคเกมส์” รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนายสมทบ นันทะเสนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานเปิดงาน   ชมภาพทั้งหมด>>>