• คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนจาก สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประเมินโรงเรียนบ้านแม่สา ประจำปีการศึกษา 2558   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 24 พ.ค. 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่1   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA MANAGEMENT CENTER 2015 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558    
  • โรงเรียนบ้านแม่สา เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  • 1-4 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา ทัศนศึกษาภาคใต้… ไหว้พระเมืองนครและท่องทะเลภาคใต้ อาทิเช่น ชมปลาโลมาสีชมพูที่ขนอม ชมเกาะกระดาน, เกาะมุก, ถ้ำมรกต, ดำน้ำชมประการังและปลาหลากสีที่ทะเลเมืองตรัง..ฯลฯ ชมภาพทั้งหมด>>
  • 29 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองและการเตรียมรับเงิน 15 ปีเรียนฟรี ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 20/03/2558 กิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา   ชมภาพทั้งหมด>>>