• 1 กรกฎาคม 2558 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านแม่สา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 23/06/2558 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด, กิจกรรมทอดป่าหนังสือและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558   ชมภาพชุดที่ 1 ชมภาพชุดที่ 2
  • 23/06/2558 คณะครู-นักเรียน เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ชมภาพชุดที่ 1 ชมภาพชุดที่ 2
  • 18-26 มิถุนายน 2558 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 18/06/2558 ค่ายคุณธรรม “เด็กดีศรีแม่สา” โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 ณ วัดสว่างบรรเทิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 17/06/2558 อบรมการขับขี่ปลอดภัย โดย บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด (ฟูอนันต์) ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 14/06/2558 พิธีปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสว่างบรรเทิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ชมภาพทั้งหมด>>>