• 25 พฤศจิกายน 2558 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา2558 … เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ดูภาพทั้งหมด>>>
  • 22 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีวิทยากรจาก สพป.ชม. เขต 2 (ศน.ปาริชาติ เภสัชชา, ศน.จันทกานต์ สิทธิราช) ชมภาพทั้งหมด>>
  • 18/09/2558 การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านแม่สา ประจำปี 2558 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 12/09/2558 คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สา อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29-30 /08/2558 คณะครู สพป.ชม. เขต 2 เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม. เขต 2 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี จำนวน ๑๐ ชุด   ดาวโหลดไฟล์
  • 2/08/2558 โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมวันแม่แแห่งชาติ คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันอาเซียน ชมภาพทั้งหมด