• พิธีจบหลักสูตร รร.บ้านแม่สา ปีการศึกษา 2559 ขยายโอกาส รุ่นที่ 21 โดย กำนันสมบูรณ์ สมแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน รับเงินออมทรัพย์ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนการสอบ o net ในสาระคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาสูง ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 (4 เม.ย.60) ชมภาพทั้งหมด>>>
  • วันที่ 25-26 ก.พ.2560 นักศึกษาคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่นักเรียนบรรณารักษ์และร่วมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่สาอย่างร่วมแรงแข็งขัน …์ ชมภาพกิจกรรม
  • 3/3/2560 คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในตำบลแม่สา โดยมี คุณ Gigi ช่วยเป็นไกด์แนะนำเป็นภาษาอังกฤษและได้รับความอนุเคราะห์พาหนะพาไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ชมภาพทั้งหมด
  • 19 ม.ค.2560 คณะครูและคณะผู้บริหารจากอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมศึกษาดูงานการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด (Open Approach) ชั้นเรียนป.2และ ป.5 พร้อมทั้งร่วมสะท้อนผล ชมภาพทั้งหมด>>
  • นักเรียน. คณะครูร่วมกันฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดสว่างบันเทิง ชมภาพทั้งหมด
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา นักเรียนชั้นอนุบาล จึงมีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตมีสุข เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมโดยใช้ประสบการณ์จริง ชมภาพทั้งหมด