• 29-30 /08/2558 คณะครู สพป.ชม. เขต 2 เข้ารับการอบรม DLIT ณ สพป.ชม. เขต 2  
  • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี จำนวน ๑๐ ชุด   ดาวโหลดไฟล์
  • 2/08/2558 โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมวันแม่แแห่งชาติ คณะครู-นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น จากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันอาเซียน   ชมภาพทั้งหมด
  • 0/08/2558.ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง..http://www.cme2.go.th/autooffice/bookprocure/F1k95DAvi41724MonAug2015.pdf
  • 06/08/2558 คณะกรรมการจาก สพป.ชม. เขต2 และศึกษานิเทศก์จาก กศน.เชีียงใหม่ ประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ชมภาพทั้งหมด
  • 8/8/2558 ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีประจำตำบล ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของ สพป.ชม.เขต 2, 4, 5 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…..ดาวโหลดสื่อ powerpoint..https://drive.google.com/folderview?id=0B6VGixpmysufflh5Rkl0eGdDVU91RkcxSDA3S3ppNXhHbk9xb2F3R1gtcXFncWt3bnpQTHc&usp=sharing ชมภาพทั้งหมด>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 46,000 จำนวน 414,000 บาท   ดาวโหลดรายละเอียด>>>