• 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.4-5, ม.1-2 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>>
  • 20/02/2558 คณะ-ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป.อุทัยธานีเขต2 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านแม่สา   ดูภาพทั้งหมด>>>
  • 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อ.แม่ริม จำนวน 4 โรงเรียนจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการประเมินเบื้องต้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนบ้่านแม่สา ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 10 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เข้าค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือสำรอง ณ ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 2-4 ก.พ. 58 นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนเครือข่ายแม่ริม 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • รวมภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ภาพจาก e-book>> ภาพทั้งหมด>>> เลือกดาวโหลดไฟล์ที่ google drive..https://drive.google.com/folderview?id=0B6VGixpmysufd1RhWVFFYUZPaGc&usp=sharing