• 1 ส.ค. 2557 คณะครู-นักเรียนระดับ ปฐมวัยของอำเภอแม่ริม สพป.ชม.เขต 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มาเป็นประธานในพิธี ชมภาพ>>>>>>
  • คณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาออกคาราวานเยี่ยมบ้านตามบ้านนักเรียนประจำปี 2557 ชมภาพ>>>
  • 29 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านแม่สา มีการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลป์ไทย การเล่าเรื่องขบขัน การท่องทำนองเสนาะ การประกวดร้องเพลง การคัดลายมือ การเรียงความ ฯลฯ นอกจากนั้นยังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันภาษาไทย ชมภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  
  • 25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและยกผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ตลอดเป็นช่วงเวลาสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 15-16 กรกฏาคม 2557 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมคุณธรรม ณ ธุดงคสถาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพชุดที่ 1>>> ชมภาพชุดที่ 2>>>
  • 11 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ดาวโหลดไฟล์ประกาศ>>>https://www.dropbox.com/s/sot10ygheld6w5i/test_result.pdf
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวโหลดไฟล์ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา>>>>