• 6/05/2559 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแม่ริม,สันทรายและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสกุลกาญน์ ทองดี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 12/05/2559 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาพิจารณาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29/04/2559 จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2558 ได้กำหนดให้มีการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลง มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ […]
  • http://www.krooupdate.com/news/newid-1724.html สวก.แจ้งโรงเรียนประถมฯทุกแห่งดาวน์โหลด! แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559 (ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-04-07 เปิดอ่านแล้ว : 5241 ครั้ง) สวก.แจ้งโรงเรียนประถมฯทุกแห่งดาวน์โหลด! แบบฝึกทักษะและกระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559 เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนโยบายให้ ดำเนินการเร่งด่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน การคิดเลขในใจ นั้น สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]
  • 3/04/2559 โรงเรียนบ้านแม่สาร่วมงานกีฬาสมาพันธ์ตำบลแม่สาต้านยาเสพติด ปี 2559 ชมภาพ>>>
  • 1/04/2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียน และแนวทางการปฏิบัติจากโรงเรียน ชมภาพ>>>