• สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 12-13 เดือนกันยายน 2560  ได้รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.4-6, การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3(ชนะเลิศ), และการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 – ม.3 […]
  • การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ชมภาพทั้งหมด>>>
  • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค.2560 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • คณะครู-นักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  วันที่ 26/06/2560 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 26/6/2560  โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ รำลึกถึง”กวีเอกของโลก” รวมถึงกิจกรรมภาษาไทย ชมภาพทั้งหมด>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ที่ 8 มิถุนายน 2560 ชมภาพทั้งหมด>>>  
  • 4/6/2560 โรงเรียนบ้านแม่สาและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดค่ายอบรมพิชิตฟันผุและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการป้องกันรักษาฟันและภาวะโภชนาการ ชมภาพทั้งหมด>>>