• 11 มกราคม 2558 คณะครู-นักเรียน-ศิษย์เก่า องค์กรส่วนท้องถิ่น.ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 10 มกราคม 2558 อบต.แม่สาร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่สาและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ โรงเรียนบ้านแม่สา ชมภาพทั้งหมด>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และในวันที่ 1 มกราคม 2557  มีการทำบุญตักบาตรประจำปี โดยมีคณะองค์กรส่วนท้องถิ่น-เอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่สา ชมภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ภาคเช้า)>> ชมภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(ภาคบ่าย)>> ชมภาพตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ทั้งหมด>>>
  • 26 ธันวาคม 2557 คณะนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนทวีชลและวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 22 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแม่สา     ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 19 ธันวาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ดอยสุเทพมินิมาราธอน”   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 9 ธันวาคม 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เข้าร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พระตำหนักดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และมีการแสดงรำกฤษฎาภินิหาร ของนักเรียนโรงเรียน่บ้านแม่สา.. ชมภาพทั้งหมด>>>