• 19/06/2559 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดพิธีปฐมนิเทศ และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีศึกษา 2558 ชมภาพทั้งหมด>>
  • 17/06/2559 อายกลาส ออพติค ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านสายตาให้แก่นักเรียนและคณะครู   ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 15/06/59 โรงเรียนบ้านแม่สาได้รับการประเมินต้นแบบสภานักเรียนจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ชมภาพ>>
  • 6/05/2559 ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแม่ริม,สันทรายและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสกุลกาญน์ ทองดี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 12/05/2559 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาพิจารณาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29/04/2559 จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2558 ได้กำหนดให้มีการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลง มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ […]