• 30-31 สิงหาคม 2557 คณะครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้ TABLE  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศ จาก สพป.อุทัยธานี เขต1 ดูงานโรงเรียนบ้านแม่สา ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 21 สิงหาคม 2557 คณะครู-นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (CMICE) ชมภาพ>>>>
  • 20 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านแม่สา ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 18 สิงหาคม 2557 คณะครู-นักเรียน ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ หมู่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่่ 2 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีนายอำเภอแม่ริม นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธาน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแสดงร่วมพิธีเปิดและนำเสนอกิจกรรม ค่านิยมไทย 12 ประการ ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชมภาพ>>>
  • 8 สิงหาคม 2557 งานวันอาเซียน โรงเรียนบ้านแม่สาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน… 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “สมาคมอาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ […]