• 11 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ดาวโหลดไฟล์ประกาศ>>>https://www.dropbox.com/s/sot10ygheld6w5i/test_result.pdf
  • ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวโหลดไฟล์ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สา>>>>
  • 10 กรกฎาคม 2557 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สาร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่สาหลวง, วัดสมเด็จดอยน้อยและวัดสว่างบรรเทิง ชมภาพทั้งหมด>>>
  • โรงเรียนอนุบาลลานสัก นำโดยท่าน ผอ.ปัญญา สุขารมณ์ รองศักดา ทิพวัลย์ และคณะจาก สพป.อน.2 ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนในฝัน สพป.ชม.2 เป็นอย่างดียิ่ง สมแล้วกับคำว่า “โรงเรียนคุณภาพ” ชมภาพทั้งหมด>>> ชมภาพชุดที่ 2>>>>
  • 1 กรกฎาคม 2557 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านแม่สา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ชมภาพทั้งหมด>>>  
  • 23 มิถุนายน 2557 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ในสังคมปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ ทางโรงเรียนจึงเริ่มดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 หลังโรงเรียนเลิกเรียน…   ชมภาพทั้้งหมด>>>
  • 22 มิถุนายน 2557 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบได้ธรรมศึกษา ประจำปี 2556 ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพทั้งหมด>>>>