• โรงเรียนบ้านแม่สา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556   ชมภาพ>>>
  • โรงเรียนบ้านแม่สา ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในงานเกษียณอายุราชการ คุณครูอำไพ นาคมณี ในวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เริ่มเวลา 13.00 น.   ชมภาพกิจกรรมของ สพป.ชม.เขต 2>>>> ชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านแม่สา>>>
  • 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการจาก สพป.ชม. เขต 2 ประเมินเด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ชมภาพทั้งหมด
  • 30-31 สิงหาคม 2557 คณะครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้ TABLE  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศ จาก สพป.อุทัยธานี เขต1 ดูงานโรงเรียนบ้านแม่สา ชมภาพทั้งหมด>>>
  • 21 สิงหาคม 2557 คณะครู-นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (CMICE) ชมภาพ>>>>
  • 20 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านแม่สา ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพทั้งหมด>>>